За використання підземних вод без дозволу підприємство сплатить понад 25 тис.грн.


            Державна екологічна інспекція в Івано-Франківській області під час планової перевірки приватно-орендного сільськогосподарського підприємства «Долинський теплично-овочевий комбінат» нарахувала понад 25 тисяч гривень збитків за самовільне використання підземних вод.

Перевіркою встановлено, що певний час суб’єкт господарювання здійснював забір підземних вод без наявності дозволу на спеціальне водокористування, що є порушенням ст. 44 Водного кодексу України.  За виявлене порушення нараховано 25 085 гривень завданих довкіллю збитків, пред’явлено відповідну претензію щодо добровільного відшкодування збитків.

         Розрахунок проведено відповідно до «Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів», затвердженої Наказом Мінприроди  України  від 20.07.2009 року № 389.

Окрім того, на підприємстві виявлено інші порушення вимог природоохоронного законодавства: відсутній первинний облік відходів за типовою формою  №1-ВТ; у статистичну звітність не внесено всі види відходів, що утворюються внаслідок господарської діяльності підприємства; не укладено договори на передачу відходів; відсутні реєстрові карти об'єктів утворення,  оброблення та утилізації відходів; порушення правил первинного обліку водоспоживання (відсутня повірка лічильника). Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області видали припис на усунення виявлених порушень.