Структурні підрозділи


Структурний підрозділ

Керівник структурного підрозділу

Відділ екологічного контролю земельних ресурсів, за поводженням з відходами та небезпечними хімічними речовинами, водних ресурсів та атмосферного повітря

Начальник відділу

Відділ екологічного контролю природно-заповідного фонду, рослинного і тваринного світу

Начальник відділу

Відділ екологічного та радіологічного контролю на митній території Івано-Франківської області

Начальник відділу

Відділ інструментально-лабораторного контролю

Начальник відділу

Сектор організаційно-аналітичного, документального, матеріально-технічного забезпечення і взаємодії з громадськістю та ЗМІ

Завідувач сектору

Юридичний сектор

Завідувач сектору

Сектор бухгалтерського обліку та фінансів

Головний бухгалтер

Сектор по роботі з персоналом

Завідувач сектору

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції