Громадська рада


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Державної екологічної інспекції

в Івано-Франківській області

від 22.12.2018 № 568

на підставі протоколу засідання Громадської ради при  Державній екологічній інспекції в Івано-Франківській області від 18.12.2018 №1

Склад Громадської ради

при Державній екологічній інспекції в Івано-Франківській області

№ з/п ПІП Громадська організація (об’єднання), адреса Контактні телефони, електронна адреса
1. Гудзінський Ростислав Вікторович (голова ради) ГО Всеукраїнське об’єднання «Голос» go.golos.if(@

ukr.net (050)7132485

2. Аронець Олександр Васильович (секретар ради) ГО «Молодіжний громадський центр «Еталон» (097)4939232
3. Тарнавська

Олександра Михайлівна

ГО ІФ «Всеукраїнська громадська організація «Дія» (050)9840867
4. Чорненький

Віталій Богданович

Головний редактор газети «Голос народу Івано-Франківщини» (099)3419910
5. Воробйов

Віктор Іванович

Редактор газети «Воїн України» (099)1922040
6. Венник

Богдан Миколайович

Первинна профспілкова організація ІСШМД (099)6428767
7. Зуєв

Сергій Миколайович

ГООГП «Галицька козацька січ» (099)1939902
8. Василишин

Ірина Миколаївна

Первинна профспілкова

організація

УДКТІагротранс

(066)9177887
9. Батуро

Олександр Ігорович

ГО ІВУВ АТО «Воїн України» (050)3731501
10. Пилип

Анатолій Йосипович

ГО «Спілка волонтерів Прикарпаття» (050)1707071
11. Лукінів

Ігор Михайлович

ГО «Народна самооборона Івано-Франківської області (066)5311538
12. Стрембіцький

Любомир Степанович

ГО ПКМЕ «Скеля» (095)6457131

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Ініціативною групою з підготовки

 Установчих зборів Громадської ради

 при Державній екологічній

 інспекції України

 Протокол № 1 від «12» листопада 2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про порядок формування нового складу

Громадської ради при Державній екологічній інспекції

в Івано –Франківській області

Громадська рада при Державній екологічній інспекції в Івано-Франківській області, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та Положенням про Громадську раду при Державній екологічній інспекції України, схваленого на засіданні Громадської ради при Державній екологічній інспекції України в Івано–Франківській області (Протокол № 4 від «09» листопада 2018 року), для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області, налагодження ефективної взаємодії Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, розпочинає роботу по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції в Івано-Франківській області.

Запрошуємо інститути громадянського суспільства, легалізованих відповідно до чинного законодавства України, взяти участь у проведенні Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції в Івано-Франківській області, які будуть проведені 12 грудня 2018 р. об 12 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: 76014, м. Івано-Франківськ,  вул. Ак. Сахарова, 23А.

Для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції в Івано-Франківській області до ініціативної групи необхідно подати заяву у довільній формі, підписану та засвідчену уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви необхідно додати належним чином засвідчені документи, які передбачені Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, в тому числі: рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в Установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності); біографічну довідку делегованого представника інституту громадянського суспільства; копії всіх документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства та повноваження посадових осіб інституту громадянського суспільства; інформацію про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років, додати довідку щодо згоди особи, яку делегує інститут громадянського суспільства до Громадської ради, на оприлюднення і обробку її персональних даних, зазначених у біографічній довідці та документах, що подаються ініціативній групі.

Документи надсилати ініціативній групі за адресою: 76018, м.Івано -Франківськ,  вул. Незалежності, 65/14.

Відповідальна особа – Гудзінський Ростислав Вікторович.

E-mail:  vo.golos.ua@ukr.net            Телефон: 0507132485

Склад ініціативної групи (затверджений наказом Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області від 12 листопада 2018 №515):

з/п

ПІБ члена
ініціативної групи

Посада в Ініціативній групі

Гудзінський

Ростислав Вікторович

Голова

Ініціативної групи

Чорненький

Віталій Богданович

Заступник  голови

Ініціативної групи

Пилип

Анатолій Йосипович

Секретар

Ініціативної групи

Батуро

Олександр Ігорович

Член

Ініціативної групи

Василишин
Ірина Миколаївна

Член

Ініціативної групи

Венник

Богдан Миколайович

Член

Ініціативної групи

Воробйов

Віктор Іванович

Член

Ініціативної групи

Стрембіцький

Любомир Степанович

Член

Ініціативної групи

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Державної екологічної інспекції

в Івано-Франківській області

від 18.07.2017 № 251

на підставі протоколу засідання Громадської ради при  Державній екологічній інспекції в Івано-Франківській області від 14.07.2017 №2

Склад Громадської ради

при Державній екологічній інспекції в Івано-Франківській області

№ п/п ПІП Громадська організація (об’єднання), адреса Контактні телефони, електронна адреса
1. Гудзінський

Ростислав Вікторович –

Голова Громадської ради

Голова «Всеукраїнського об’єднання «Голос» go.golos.if@ukr.net

(0342)777-496

(050)7132485

2. Аронець

Олександр Васильович

Заступник Голови Громадської ради

Молодіжний громадський центр «Еталон» (097)4939232

mgcetalon@mail.ru

3. Тарнавська Олександра Михайлівна ІФ ОО Всеукраїнська громадська організація «Дія» (050)9840867

tom2013@ukr.net

4. Чорненький Віталій Богданович Головний редактор газети «Голос народу Івано-Франківщини» (099) 3419910
5. Жиравов Олександр Олександрович Член ГО «Єдина та неділима Україна» (066) 7353738
6. Воробйов  Віктор Іванович Заступник голови МГО «СтопХам» Івано-Франківськ

(099) 1922040

7. Венник Богдан Миколайович Голова первинної профспілкової організації ІСШМД (099) 6428767
8. Зуєв Сергій Миколайович Член ГООГП «Галицька  козацька Січ» (099) 1939902
9. Василишин Ірина Миколаївна Член первинної профспілкової організації УДКТІагротранс (066) 9177887
10. Бухальська Ольга Володимирівна Член ГО «Івано-Франківська обласна громадська рада (095) 5254008
11. Батуро Олександр Ігорович Член Правління ГО ІВУВ

АТО «Воїн України»

(050) 3731501
12. Пилип Анатолій Йосипович Член ГО «Спілка волонтерів «Прикарпаття»