21 березня – Всесвітній день лісів


21 березня відзначається Міжнародний день лісу (Всесвітній день захисту лісів). Ця дата була заснована Продовольчою і сільськогосподарською організацією при ООН за ініціативою Європейської конфедерації сільського господарства в 1971 році.

Ліси України є її національним багатством, вони відіграють важливу роль в економічному та соціальному житті держави.  Усі ліси України, незалежно від того, на землях яких категорій за основним цільовим призначенням вони розташовані, та незалежно від права власності на них, становлять лісовий фонд України і перебувають під охороною держави.

Землі лісового фонду Івано-Франківської області складають 626тис.га, з них вкрито лісовою рослинністю – 571тис.га, що складає 41% адміністративної площі області. На Івано-Франківщині свою діяльність здійснюють 27 лісогосподарських підприємств та 5 природно-заповідних установ загальнодержавного значення.

Лісове господарство – провідна галузь економіки області. І водночас лісові ресурси є могутнім фактором регулювання та покращення стану довкілля, а також важливою складовою для розвитку рекреаційно-туристичної галузі. В області останніми роками беззаперечною стала домінуючою роль рекреаційних та оздоровчих властивостей лісів, що докорінно переорієнтовує лісокористування  до екологічно збалансованого підходу у використанні лісового фонду області.

Державний контроль  за дотриманням вимог природоохоронного законодавства всіма лісокористувачами Івано-Франківської області покладено  на Державну екологічну інспекцію в області. Впродовж 2017 року Інспекція провела 63 перевірки щодо використання та відтворення лісових ресурсів, за результатами яких до адміністративної відповідальності притягнуто 328 осіб на загальну суму штрафів 39 916 грн., нараховано завданих довкіллю збитків на загальну суму 4 784 402 грн.